„Volkswagen Group“ pertvarkymas: stebėtojų taryba priėmė nutarimus dėl naujos struktūros

Šiandien (penktadienį) Volfsburge „Volkswagen AG“ stebėtojų taryba patvirtino naują „Volkswagen Group“ ir prekių ženklų valdymo struktūrą bei vadovus, atsakingus už Šiaurės Amerikos regioną. Laikinasis stebėtojų tarybos pirmininkas Bertholdas Huberis taip pakomentavo šiuos pasikeitimus: „Naujoji valdymo struktūra sustiprins prekių ženklus ir veiklą regionuose, suteiks koncerno valdybai reikalingą laisvę priimant sprendimus dėl įmonės strategijos ir valdymo bei padės tikslingai plėtoti į ateitį orientuotas sritis.“

Išsamesnė informacija apie pagrindinius pokyčius:

Šiaurės Amerikos regiono veiklos reorganizacija. Naujasis vadovas prof. Vahlandas

Stebėtojų taryba nusprendė reorganizuoti koncerno veiklą Šiaurės Amerikoje. JAV, Meksikos ir Kanados rinkos bus sujungtos į naują Šiaurės Amerikos regioną, siekiant sustiprinti jų galimybes. Nuo lapkričio 1 d. „Volkswagen Group“ veiklai regione vadovaus prof. dr. Winfriedas Vahlandas (58), buvęs „Škoda“ direktorių valdybos pirmininkas. Pradėjęs eiti naująsias pareigas, jis taps „Volkswagen“ prekių ženklų valdybos nariu. „Škoda“ direktorių valdybos pirmininko pareigas iš prof. W. Vahlando perims Bernhardas Maieris (55), buvęs „Porsche AG“ valdybos narys, atsakingas už pardavimą ir rinkodarą. Michaelis Hornas (52) lieka eiti „Volkswagen Group“ Amerikos padalinio prezidento ir generalinio direktoriaus pareigas.

„Porsche“ prekių ženklų grupė, įtraukiant „Bentley“ ir „Bugatti“

„Volkswagen Group“ lygmeniu valdymo struktūra bus dar sistemiškiau orientuota į modulines platformas. Šios platformos apima kiekvieno transporto priemonių segmento (padidintos talpos, „premium“, sportinių ir komercinių automobilių) standartizuotus techninius komponentus. Taigi bus sukurta „Porsche“ prekių ženklų grupė, į kurią taip pat įeis „Bentley“ ir „Bugatti“, apimsianti sportinius automobilius ir transporto priemones su viduryje įmontuotu varikliu. Platformų strategijos vykdymą dar atidžiau stebės koncerno generalinis direktorius. Tam tikslui bus sukurtas naujas skyrius. Toliau bus plėtojama „Audi“ prekių ženklų grupė, į kurią įeina „Lamborghini“ ir „Ducati“, taip pat sunkvežimių grupė ir elektros inžinerijos bei finansinių paslaugų verslo sritys. Už „Volkswagen“, SEAT ir „Škoda“ padidintos talpos transporto priemonių prekių ženklus bus atsakingi atskiri „Volkswagen Group“ valdybos nariai (pagrindinė atsakomybė už automobilių su skersai ašies įmontuotais varikliais modulines platformas).

Naujos koncerno funkcijos: efektyvumo didinimas ir į ateitį orientuotos sritys

Koncernas daugiau dėmesio skirs veiklos efektyvumui ir į ateitį orientuotoms sritims. Bus sukurti organizaciniai vienetai, atsakingi, pavyzdžiui, už koncerno produktų strategiją, naujas verslo sritis, bendradarbiavimą ir kontroliuojančiąsias grupes, prie tinklo prijungtų automobilių tobulinimą ir CO2 emisijos valdymą. Pasak B. Huberio, „naujos, stiprios koncerno funkcijos, tokios kaip standartizavimas ir gamybos procesų derinimas, padės reikiamu laiku priimti efektyvius sprendimus. Tapsime greitesni ir lankstesni.“ Be to, pagal valdybos suteiktus įgaliojimus technologijų direktorius analizuos techninę plėtrą ir prireikus prisidės prie jos valdymo koncerno lygmeniu.

Prekių ženklų ir regionų veiklos atnaujinimas

Visos esamos koncerno įmonės, struktūros ir procesai bus racionalizuojami, daugiausia dėmesio skiriant prekių ženklų stiprinimui ir regionų atskaitomybės didinimui. Tuo tikslu „Volkswagen“ prekių ženklų valdymas bus suskirstytas į keturis regionus, kuriems vadovaus vietos generalinis direktorius, tiesiogiai atsakingas prekių ženklų valdybos pirmininkui Herbertui Diessui.

„Volkswagen Group“ valdybos veiklos racionalizavimas

Koncerno lygmeniu bus panaikintas gamybos skyrius, kuriam iki šiol laikinai vadovavo Thomas Ulbrichas. Šis sprendimas priimtas siekiant perduoti atsakomybę prekių ženklams ir regionams. Pasak Bertholdo Huberio, „ateityje prekių ženklai ir regionai turės dar daugiau nepriklausomybės gamybos srityje. Todėl jiems atitinkamai turėtų tekti ir didesnė atsakomybė už šią veiklą.“

Laikinasis stebėtojų tarybos pirmininkas pabrėžė: „Supaprastiname koncerno valdymą. Per pastarąsias savaites žengėme svarbius žingsnius – atskyrėme koncerno ir prekių ženklų funkcijas.“ Jo teigimu, pastarųjų kelių dienų įvykiai atskleidė šio projekto svarbą: „Negalime gaišti laiko. Naujas valdymo modelis bus pradėtas taikyti 2016 m. pradžioje.“ Tai suteiks valdybai daugiau laisvės sprendžiant svarbias problemas, susijusias su koncerno strategija, plėtra ir valdymu.

Kiti valdybos pokyčiai

Stebėtojų taryba dar penkeriems metams pratęsė sutartį su Franciscu Javieru Garcia Sanzu (58), „Volkswagen Aktiengesellschaft“ valdybos nariu, atsakingu už pirkimą.

Christianas Klingleris (47), „Volkswagen Aktiengesellschaft“ valdybos narys, atsakingas už pardavimą ir rinkodarą, palieka įmonę, įgyvendinant ilgalaikius planuotus struktūrinius pokyčius, taip pat išsiskyrus požiūriams į verslo strategiją. Sprendimas įsigalioja nedelsiant. Jis nėra susijęs su pastaraisiais įvykiais. Naujasis generalinis direktorius Matthias Muelleris laikinai, iki atskiro pranešimo, vadovaus pardavimo skyriui koncerno lygmeniu.

Juergenas Stackmannas (54), anksčiau ėjęs SEAT pirmininko pareigas, pakeis Christianą Klinglerį kaip „Volkswagen“ prekių ženklų valdybos narys. Stackmanno pareigas perims Luca de Meo (48), „Audi AG“ valdybos narys, atsakingas už pardavimą ir rinkodarą. Šie personalo pokyčiai įsigalios nuo spalio 1 d.

www.auto-bild.lt

SKELBIMAS

Autobild.lt konktaktai Reklama svetainėje
© 2005 "Axel Springer AG". Visos teisės išsaugomos. Rengiama pagal "Auto Bild" licenciją.
Draudžiamas visas ar dalinis atgaminimas bet kokiu būdu kuria nors kalba be išankstinio raštiško leidimo.