2010 m. EkoRalio „Švaresnis miestas mūsų vaikams“ nuostatai

PROGRAMA

Šių nuostatų paskelbimo data ir vieta:
2010 m. spalio 01 d. interneto svetainėse www.www.auto-bild.lt ir www.ecodriveakademija.lt

Ekoralio dalyviai:

I. žurnalo „Autobild Lietuva” skaitytojai, tapę 2010 m. skelbto konkurso „Švaresnis miestas mūsų vaikams” finalininkai

II. „eco:Drive akademijos” 2010 metų paskaitų klausytojai
Visi ekoralio vairuotojai privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

Paraiškų teikimas ir registracija:
Paraiškos dalyvauti ekoralyje teikiamos, užpildant registracijos formą interneto svetainėje www.ecodriveakademija.lt. Registracijos forma patvirtinama apmokant startinį mokestį – 100 Lt (vieną šimtą litų). Pirmenybę registruojantis turi dalyviai, anksčiau apmokėję startinį mokestį. Startinio mokesčio apmokėjimo momentas nustatomas pagal tai, kada lėšos įskaitytos į organizatoriaus sąskaitą. Jei organizatoriui dar nepaskelbus apie paraiškų priėmimo pabaigą, dalyvis padaro startinio mokesčio pavedimą į organizatoriaus sąskaitą, bet paaiškėja, kad mokestį sumokėjęs dalyvis neturi pirmumo teisės bei nepatenka į Ekoralį dėl maksimalaus dalyvių skaičiaus ribojimo, tokiam dalyviui organizatorius grąžina startinį mokestį pavedimu.

Paraiškų priėmimo pradžia:
Nuo 2010 m. spalio 04 d. 11:00 val. Anksčiau pateiktos paraiškos neregistruojamos.

Paraiškų priėmimo pabaiga:
2010 m. spalio 18 d. 17:00 val.

Užsiregistravus maksimaliam dalyvių ekipažų skaičiui – 30 (20 žurnale „Autobild Lietuva” skelbto konkurso „Švaresnis miestas mūsų vaikams” finalininkų ekipažų bei 10 „eco:Drive akademijos” 2010 metų klausytojų ekipažų), organizatorius apie tai, kad baigėsi paraiškų priėmimas, aukščiau paminėtose interneto svetainėse paskelbia iš karto po to, kai tokia aplinkybė tampa žinoma organizatoriui.

Padavusių paraiškas ekoralio dalyvių sąrašo publikavimas:
Dalyvių sąrašas publikuojamas nuo 2010 m. spalio 07 d. 10:00 val. interneto svetainėse www.www.auto-bild.lt ir www.ecodriveakademija.lt

Kelio knyga išduodama:
Kelio knygos išduodamos ir dalyvių registracija 2010 m. spalio 23 d. 08:45 val. iki 09:15 val. UAB „Autobrava“, Ozo g. 10 a, LT – 08200, Vilnius

Dalyvių susirinkimas:
Dalyvių susirinkimas vyks 2010 m. spalio 23 d. 09:30 val. „Alauša“ degalinėje, Kalvarijų g. 204 g, LT – 08200, Vilnius

Automobilių pastatymas į uždarą parką:
Uždaras parkas yra „Alauša“ degalinėje, Kalvarijų g. 204 g, LT – 08200, Vilnius. Automobiliai į šį parką turi būti pastatyti 2010 m. spalio 23 d. nuo 09:30 val. iki 09:45 val.

Dalyvių automobilių kuro bakų žymėjimas:
Dalyvių automobilių kuro bakai žymimi 2010 m. spalio 23 d. nuo 09:30 val. iki 10:00 val. „Alauša“ degalinėje, Kalvarijų g. 204 g, LT – 08200, Vilnius

Ekoralio startas:
Ekoralio startas 2010 m. spalio 23 d. 10:00 val. „Alauša“ degalinėje, Kalvarijų g. 204 g, LT – 08200, Vilnius

Ekoralio finišas:
2010 m. spalio 23 d. 14:00 val. „Alauša“ degalinėje, Kalvarijų g. 204 g, LT – 08200, Vilnius

Dalyvių išsirikiavimas rezultatų paskelbimui:
Visi dalyviai 2010 m. spalio 23 d. iškart po finišo 14.00-15.00 val. organizatorių rekomenduotu maršrutu vyksta ekoralio automobiliais į Rotušės aikštę, LT-01130, Vilnius, ir rikiuojasi nurodytose vietose.

Oficialių rezultatų paskelbimas:
Oficialūs ekoralio rezultatai skelbiami 2010 m. spalio 23 d. apie 16:00 val. Rotušės aikštėje, LT-01130, Vilnius.

Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas:
Nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas 2010 m. spalio 23 d. apie 16:00 val. Rotušės aikštėje, LT-01130, Vilnius

Ekoralio informacijos centras
Ekoralio informacija teikiama tik 2010 m. spalio 23 d.:
Registracijos metu 08:45-09:15 val. – UAB „Autobrava“, Ozo g. 10 a, LT – 08200, Vilnius
Ekoralio metu – mob. tel. 8-659 17155, ekoralio vadovas-vyr. komisaras Arnas Paliukėnas

I. ORGANIZACIJA

1. Ekoralis rengiamas vadovaujantis šiais nuostatais.
2. Ekoralio pavadinimas: 2010 m. Lietuvos automobilių ekoralis „ŠVARESNIS MIESTAS MŪSŲ VAIKAMS“
3. Ekoralio organizatorius ir rengėjas: Viešoji įstaiga sporto klubas „Ataka racing“.
4. Ekoralio startas 2010 m. spalio 23 d. 10:00 val. Vilniuje.
5. Ekoralio finišas 2010 m. spalio 23 d. 14:00 val. Vilniuje.
6. Ekoralio Oficialūs asmenys:
6.1. Vyr. komisaras – ekoralio vadovas Arnas Paliukėnas
6.2. Ekoralio direktorius Vitoldas Milius

II. BENDROSIOS SĄLYGOS

7. Detalus maršrutas, laiko kontrolės postai, papildomos užduotys ir rungtys, kita aktuali informacija bus nurodyta kelio knygoje.

III. AUTOMOBILIAI

8. Automobiliai skirstomi į klases:
8.1. E1 klasė Benzininiai iki 1300 ccm
8.2. E2 klasė Benzininiai 1300-1600 ccm
8.3. E3 klasė Benzininiai 1600 – 2000 ccm
8.4. E4 klasė Benzininiai virš 2000 ccm
8.5 E5 klasė Benzininiai su turbinomis
8.6. ED5 klasė Dyzeliniai iki 2000 ccm
8.7. ED6 klasė Turbodyzeliniai iki 1600 ccm
8.8 ED7 klasė Turbodyzeliniai nuo 1600 iki 2000 ccm
8.9. ED8 klasė Turbodyzeliniai virš 2000 ccm
8.10. H9 klasė Hibridiniai

9. Draudžiamos bet kokios variklio, pakabos ar kitų mechanizmų ir automobilio dalių modifikacijos. Automobilis turi visiškai atitikti gamyklinį serijinį lygį. Už šio reikalavimo pažeidimą ekipažas iš ekoralio šalinamas.
10. Automobiliai turi atitikti Kelių eismo taisyklių reikalavimus. Automobilyje privalo būti: gesintuvas, vaistinėlė, apsauginė liemenė su atšvaitais ir avarinio sustojimo ženklas. Už šio reikalavimo pažeidimą ekipažas iš ekoralio šalinamas.
11. Automobilių padangų oro slėgis turi būti toks, koks yra nurodytas automobilio gamintojo konkrečiam automobiliui su konkretaus dydžio padangomis. Padangų oro slėgį prieš startą pamatuoja ir (jei reikia) pakoreguoja teisėjai. Nesilaikant šių reikalavimų, skiriama 1000 ml kuro bauda.

IV. PARAIŠKOS DALYVAUTI EKORALYJE. REGISTRACIJA

12. Dalyvauti ekoralyje gali vairuotojai: žurnalo „Autobild Lietuva” skaitytojai, tapę 2010 m. skelbto konkurso „Švaresnis miestas mūsų vaikams” finalininkais, bei „eco:Drive akademijos” 2010 metų klausytojai. Visi vairuotojai privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Šie įpareigojimai netaikomi šturmanui.
13. Maksimalus dalyvių skaičius ribojamas iki 30 (trisdešimties) ekipažų, iš jų 20 – žurnalo „Autobild Lietuva” konkurso „Švaresnis miestas mūsų vaikams” finalininkų, 10 – „eco:Drive akademijos” 2010 metų klausytojų.
14. Paraiškos dalyvauti ekoralyje teikiamos nuo 2010 m. spalio 04 d. 11:00 val., užpildant registracijos formą interneto svetainėje www.ecodriveakademija.lt.
15. Paraiškų priėmimo pabaiga – 2010 m. spalio 18 d. 17:00 val. arba iki bus surinktas maksimalus dalyvių skaičius – 30.
16. Užsiregistravus didesniam, nei maksimalus dalyvių skaičiui, pirmumo teisę turi dalyvis, anksčiau pateikęs paraišką bei apmokėjęs startinį mokestį. Startinio mokesčio apmokėjimo momentas nustatomas pagal tai, kada lėšos įskaitytos į organizatoriaus sąskaitą. Jei organizatoriui dar nepaskelbus apie paraiškų priėmimo pabaigą, dalyvis padaro startinio mokesčio pavedimą į organizatoriaus sąskaitą, bet paaiškėja, kad mokestį sumokėjęs dalyvis neturi pirmumo teisės bei nepatenka į Ekoralį dėl maksimalaus dalyvių skaičiaus ribojimo, tokiam dalyviui organizatorius grąžina startinį mokestį pavedimu.

V. STARTINIAI MOKESČIAI IR DRAUDIMAS

17. Startinis mokestis – 100 Lt (įskaitant PVM mokestį).
18. Startinis mokestis sumokamas iš karto, paduodant paraišką. Tik apmokėjus startinį mokestį, organizatorius ekipažui gali suteikti pirmumo teisę prieš paraiškas padavusiuosius vėliau.
19. Organizatorius turi teisę sumažinti startinį mokestį arba visai nuo jo atleisti personaliai pakviestus ekipažus.
20. Jeigu ekipažas, sumokėjęs startinį mokestį, dėl pateisinamos priežasties (pateikus atitinkamus dokumentus) negali dalyvauti ekoralyje, jam grąžinama 50 proc. startinio mokesčio.
21. Startinis mokestis mokamas Viešąjai įstaigai sporto klubui „Ataka racing“, Pašilaičių 14a-5, LT-06113, Vilnius, įmonės kodas 125012075, PVM kodas LT100005059616, a/s LT987044060001780030.
22. Dalyvių transporto priemonės (transporto priemonės savininko ar valdytojo) civilinės atsakomybės draudimas dėl tretiesiems asmenims autoavarijos metu padarytos žalos asmeniui ir (ar) turtui arba žalos asmeniui ir (ar turtui), atsiradusios kaip autoavarijos pasekmė, atliekamas dalyvio.

VI. REKLAMA

23. Viešosios įstaigos sporto klubo „Ataka racing“ pateikta reklama kartu su reklaminiais lipdukais dalyviui yra privaloma. Organizatorius aprūpina kiekvieną ekipažą reikiamu kiekiu privalomos reklamos lipdukų ir pateikia jų klijavimo schemą.
24. Privaloma reklama yra:
24.1. Ekoralio emblema – lipdukas, klijuojamas automobilio priekyje, ant variklio dangčio.
24.2. Startiniai numeriai kartu su ralio organizatorių reklaminiais ženklais, klijuojami ant automobilio priekinių durelių.
24.3. Kita reklama, siūloma Viešosios įstaigos sporto klubo „Ataka racing“, yra neprivaloma, sumokėjus 400 litų reklamos atsisakymo mokestį – baudą.
25. Ekipažas privalo užtikrinti reklaminių lipdukų kokybišką priklijavimą. Jei ekoralio metu nustatyta, kad privaloma ar neprivaloma reklama pritvirtinta neteisingai ar ji nukrito, skiriama dviguba startinio mokesčio dydžio bauda. Ekipažas, pametęs Organizatoriaus lipduką su startiniu numeriu, iš ekoralio šalinamas.
26. Ekoralio dalyviai, pageidaujantys ekoralio dieną atvykti jau apklijuotais reklama automobiliais, reklaminius lipdukus gali atsiimti ekoralio išvakarėse, spalio 22 d. nuo 14 iki 18 val. UAB „Autobrava”, Ozo g. 10A, Vilniuje (kontaktinis tel. 8-687 73005).

VII. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

27. Ekipažo apranga laisva.
28. Visi ekipažo nusižengimai ekoralio metu registruojami.

VIII. STARTAS, EKORALIO EIGA, GALUTINĖ TECHNINĖ KOMISIJA

29. Oficialus laikas – vietos laikas pagal Lietuvos radijo signalus.
30. Kuro užpylimo procedūra:
29.1. Dalyvis atvyksta į programoje nurodytą degalinę. Degalus į dalyvio automobilį užpila teisėjas. Už kurą sumoka Dalyvis.
29.2. Degalai dalyviams pilami iš tos pačios užpylimo kolonėlės (benzinas ir dyzelinas atskirai), pilama automatiniu režimu tol, kol suveikia užpylimo pistoleto automatinė apsauga.
29.3. Į dalyvio automobilio baką užpylimo prieš startą metu turi tilpti ne mažiau kaip 10 litrų degalų.
31. Prieš ekoralio startą visi dalyviai privalo pastatyti savo automobilius su pilnai užpildytu kuro baku į uždarą parką, programoje nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku. Už pavėlavimą pastatyti automobilį į uždarą parką baudžiama 50 ml kuro bauda už kiekvieną pavėluotą minutę.
32. Starto tvarką nustato organizatorius. Intervalas tarp startuojančių automobilių 1 min.
33. Startuojama nurodytu intervalu pagal startinį žiniaraštį, skelbiamą organizatoriaus. Vėluojant ar anksčiau atvykstant į startą (pirmo ir tolesnių ratų) baudžiama 50 ml kuro bauda už kiekvieną minutę. Vėluojant daugiau kaip 10 min, ekipažas iš ekoralio yra šalinamas.
34. Tik vyr. komisaras turi teisę pakeisti maksimalų vėlavimo laiką, informuojant ekoralio dalyvius.
35. Ekoralis vyksta nustatytu maršrutu bendro naudojimo keliais.
36. Ekoralio metu dalyviai turi laikytis Kelių eismo taisyklių ir šių taisyklių reikalavimų. Už fiksuotus kelių eismo taisyklių pažeidimus baudžiama 150 ml kuro bauda.
37. Ekoralio metu draudžiama vilkti ir stumti automobilius. Pažeidus šį reikalavimą – ekipažas iš ekoralio šalinamas.
38. Draudžiama naudotis bet kokių kitų automobilių sukuriamomis „aerodinaminėmis kišenėmis“. Priartėti prie bet kokio kito automobilio leidžiama tik lenkiant. Šio reikalavimo vykdymo kontrolę atlieka varžybų oficialūs asmenys. Pažeidus šį reikalavimą, skiriama 500 ml kuro bauda.
39. Ekipažai iš ekoralio šalinami už sąmoningą trukdymą kitiems dalyviams aplenkti.
40. Ekipažas už nustatytos laiko normos nevykdymą yra baudžiamas: už kiekvieną pavėluotą minutę į laiko kontrolės punktą – 100 ml kuro bauda.
41. Viso ekoralio metu dalyviai turi būti prisisegę saugos diržus. Nesilaikant šio punkto reikalavimų – 100 ml kuro bauda už kiekvieną užfiksuotą atvejį.
42. Servisas galimas visoje trasoje.
43. Savavališkas kuro užpylimas ekoralio metu yra draudžiamas. Pažeidus šį reikalavimą – ekipažas iš ekoralio šalinamas.
44. Galutinė techninė komisija ir kuro sąnaudų matavimas atliekamas finišo vietoje:
44.1. Programoje nurodytą degalinėje degalus į dalyvio automobilį užpila teisėjas. Už kurą sumoka Dalyvis.
44.2. Degalai dalyviams pilami iš tos pačios užpylimo kolonėlės (benzinas ir dyzelinas atskirai), pilama automatiniu režimu tol, kol suveikia užpylimo pistoleto automatinė apsauga. Užpylimo kolonėlės skaitiklyje parodytas rezultatas fiksuojamas kaip dalyvio automobilio sunaudotas kuro kiekis žygio metu.
45. Detalus automobilio techninis patikrinimas vykdomas ekoralio komisaro sprendimu.

IX. KONTROLINĖS ŽYMOS

46. Nepasižymėjus laiko kontrolės punkte, ekipažas baudžiamas – prie kuro sunaudojimo rezultatų pridedant 500 ml kuro.

X. AUTOMOBILIO TECH. APŽIŪRA PRIEŠ STARTĄ IR EKORALIO METU

47. Automobiliai turi būti pateikti techninei apžiūrai organizatoriaus nurodytu grafiku.
48. Dalyviai techninei komisijai privalo pateikti transporto priemonės registracijos liudijimą bei galiojantį techninės apžiūros taloną.
49. Automobilis gali būti tikrinamas bet kuriuo ekoralio metu.

XI. EKORALIO VYR. KOMISARO TEISĖS

49. Bet koks dalyvio ar jo komandos nesportiškas, apgaulingas arba negarbingas elgesys nagrinėjamas ekoralio vyr. komisaro. Šis asmuo turi teisę imtis visų priemonių iki dalyvio pašalinimo iš varžybų bei rezultato anuliavimo. Ekoralio vyr. komisaras gali skirti nuo 50 ml iki 500 ml kuro baudą.

XII. PROTESTAI

50. Visi protestai pateikiami raštu vyr. komisarui, ne vėliau kaip 10 min. po rezultatų paskelbimo.
51. Protestą paduoda dalyvis, sumokant 300 litų mokestį, kuris grąžinamas jeigu protestas patenkinamas.

XIII. REZULTATŲ NUSTATYMAS

52. Rezultatą sudaro ekoralio metu sunaudotas kuro kiekis, įskaitant sunaudotą kuro kiekį kelyje, o taip pat – taisyklėse numatytas kuro baudas.
53. Jei kelių ekipažų rezultatas vienodas, prioritetą turi ekipažas, parodęs mažesnį kuro sunaudojimą kelyje be gautų kuro baudų. Jei ir šis rezultatas sutampa, aukštesnė vieta nustatoma traukiant burtus.
54. Rezultatai skelbiami oficialioje skelbimų lentoje.
55. Kuro sunaudojimą fiksuoja techninė komisija.

XIV. APDOVANOJIMAS

56. Nugalėtojai ir prizininkai klasėse apdovanojami diplomais.
57. Nugalėtojas ir prizininkai absoliučioje įskaitoje apdovanojami ir rėmėjų įsteigtais prizais.
58. Ekipažų-prizininkų nedalyvavimas apdovanojimo ceremonijoje baudžiamas 200 litų bauda.

Nuostatus paruošė:
Arnas Paliukėnas

SKELBIMAS

Autobild.lt konktaktai Reklama svetainėje
© 2005 "Axel Springer AG". Visos teisės išsaugomos. Rengiama pagal "Auto Bild" licenciją.
Draudžiamas visas ar dalinis atgaminimas bet kokiu būdu kuria nors kalba be išankstinio raštiško leidimo.